Loading
Dr.Plazma® Klinik ve Muayenehane Yazılımı

En son eklenen opsiyonel modüller
  • e-Fatura ve e-SMM Modülleri hazır
  • e-Nabız Modülü Hazır

"Dr.Plazma® Klinik ve Muayenehane Yazılımı" Gelişmiş bir hastane otomasyon yazılımının alt yapısı üzerine kurgulanmış orta ölçekli bir klinik yazılımıdır. Hasta kayıt programı, ( hasta takip sistemi ) olarak kullanılır ancak teknolojisi en az bir hastane yazılımı kadar güçlüdür. Dünyanın en güçlü veritabanı olan; "Microsoft SQL Server" veritabanı kullanır, bulut sistemi değildir verileriniz kendi ana bilgisayarınızda güvenli olarak saklanır ancak dünyanın her noktasından kendi sisteminize bağlanabilirsiniz, evinizden bile !

Tek doktor veya daha fazla doktor aynı sistem üzerinden çalışabilir.
Banko ( sekreteriniz ); kayıt kabul ve vezne işlemlerini yapar, hekimlerin randevularını organize eder, doktorlar ise sistem tarafından kendilerine gönderilen hastalarının muayene işlemlerimi yapar, anamnez doldurur reçete tanzim eder.

Hemşireniz vital takip veya basit tıbbi işlemleri yaparsa doktor içeride kendi bilgisayarından bu bilgileri muayene esnasında görebilir.

Mali yönden bir sağlık işletmesinin sevk ve idaresi için ihtiyaç duyulan muhasebesel tüm fonksiyonları bünyesinde barındırır, anlaşmalı kurum işlemleri, faturalandırması ve icmal işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Hasta Takip Sistemi 3 modülden oluşmaktadır
  • Banko Modülü ( Hasta Kayıt Kabul )
  • Doktor Programı
  • Medikal Muhasebe Modülü
BANKO MODÜLÜ ( Hasta Kayıt Kabul )
Hasta Kayıt

Hasta kayıt işlemi her hasta için sadece 1 kez yapılan işlemdir. Hastanın kimlik bilgileri, adres ve telefon numaraları, mail adresi gibi iletişim bilgilerinin alınmasıdır. Bu tür bilgileri sadece 1 kez alırsınız ancak program bu bilgileri tüm raporlarda otomatik olarak kullanır. Anamnez dökümü, reçete hazırlama, epikiriz raporu gibi raporlarda hastanın bu kimlik bilgileri otomatik olarak yer alır.


Hasta Kabul

Hasta kabul, hastanın her gelişinde tekrarlanan bir işlemdir. Her hasta kabul yapıldığında hastanıza muayene, müdahale hatta tıbbi sarf ve malzeme verilmesi gibi sağlık hizmetlerini satmış olursunuz. Bir başka deyişle hasta kabul işlemi vezne, faturalandırma ve tahsilat işlemlerini başlatan ilk eylemdir.

Dr.Plazma muayenehane programında hasta kabul işlemi pratik olarak gerçekleştirilir. 30 dakikalık bir eğitim sonrasında herkes basit olarak kullanabilir.


Vezne

Çeşitli hasta gruplarına göre farklı fiyatlandırma politikalarının otomatik olarak uygulandığı, Nakit veya kredi kartı ile tahsilat işlemlerinin yapıldığı, fatura hazırlama ve yazdırma işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Randevu

Sistemi kullanan tüm doktorların randevularını etkin bir şekilde kaydetmenizi sağlayan sistemdir. ( SMS bildirimleri, randevu onay ve hatırlatma özellikleri mevcuttur )MUAYENE MODÜLÜ

Doktor programıdır, doktorun asistanı tarafından kaydı alınan hastalar direk olarak bu modüldeki doktor bekleme odasına düşer, hekim sıradaki hastasını seçerek anamnez ve tedavi bilgilerini kaydeder, ICD10 listesinden tanısını koyar ve muayeneyi sonlandırır. Hastanın sonlandırılmış olan tüm eski arşiv kayıtlarına erişir inceler ve yazdırır. Muayene kayıt ekranında bulunan anamnez formu hekimin branşına göre özel olarak yeniden tasarlanıp yazılım öyle teslim edilecektir bu işlem için ilgili hekim boş bir anamnez formunu word veya excell formatında bize mail atması yeterlidir.
MEDİKAL MUHASEBE MODÜLÜ

Hasta faturaları, firma faturaları (satın alma), ödemeler / tahsilatlar, Özel sigorta işlemleri, personel ödemeleri ve genel giderler, banka ve kredi kartı kasalarına ait giriş / çıkışlar ve virman işlemleri. Mali yönden bir sağlık işletmesinin sevk ve idaresi için ihtiyaç duyulan muhasebesel tüm fonksiyonlar bu modülde toplanmıştır. Kasa raporları, vezne raporları gibi mali raporlarda yine bu modülde bulunmaktadır.
FİYAT

Dr.Plazma hasta kayıt programı 3 modüllük bir set olarak satılmaktadır. Bunlar; Banko ( hasta kayıt / kabul / vezne ve randevu ) Modülü, Doktor programı ( muayene modülü ) ve Medikal muhasebe modülleridir. Ayrıca aşağıdaki isteğe bağlı ekstra modülleri de talep edebilirsiniz, lütfen fiyat alınız.

Dr.Plazma Hasta Takip Programının lisansı, yıllık değil ÖMÜR BOYU lisanstır. Dr.Plazma Hasta Takip Programını 1 kez satın alır ve ömür boyu kullanırsınız.OPSİYONEL ( İSTEĞE BAĞLI ) MODÜLLER

İsteğe bağlı olarak bu modülleri de satın alarak hasta takip programınızı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz. Örneğin sağlık mevzuatlarına göre; bir muayenehanede laboratuvar hizmetleri üretilmez, muayenehanelerin BASİT LABORATUVAR kurma hakları vardır ancak lab sonuçlarını üreterek hastalara veremezler.

Büyük bir kliniğiniz varsa ve sonuç üretip raporlamak isterseniz, laboratuvar modülünü satın alabilirsiniz. Aynı durum görüntüleme hizmetleri için de geçerlidir bu durumda Radyoloji modülünü de opsiyonel olarak satın almak isteyebilirsiniz.

e-Fatura ve e-SMM Modülü ( İSTEĞE BAĞLI )

Hasta kayıt/kabul işlemi sırasında otomatik olarak oluşturulan faturalar bu modülleri aracılığı ile GİB 'e yollanır. Farklı bir sistem kullanarak bu faturaları bir kez daha elle oluşturmak ve zaman harcamak zorunda kalmazsınız.

e-Fatura ve e-SMM modülü için lütfen fiyat alınız.


e-Nabız ve SağlıkNET Online Modülü ( İSTEĞE BAĞLI )

Hasta takip programınızda oluşturduğunuz bilgileri, minimal zaman ve efor ile muayene kayıtlarını Sağlık Bakanlığı Sağlık NET sistemine yollayabilirsiniz. Kliniklerin de SağlıkNET verisi yollama zorunluluğundan hareketle Plazma yazılım olarak sizler için bu modülü geliştirdik. Bu modülde amaçlanan fazla zaman ve efor harcamadan e-Nabız sisteminden veri çekmek ve SağlıkNET verilerinin bakanlığa yollanmasıdır.

SağlıkNET verilerini sadece Sağlık Bakanlığıca akredite olmuş ve güvenlik sözleşmesi imzalamış yazılım firmaları yollayabilir.

e-Nabız ve SağlıkNET Online entegrasyon modülü için lütfen fiyat alınız.


Laboratuvar Modülü ( İSTEĞE BAĞLI )

Hasta takip programınızın Banko bölümünden istenen testler bu ekrana düşer, laborantlar tarafından görülür ve işleme alınır. Laboratuvar çok fazla fonksiyona sahip başlı başına bir programdır. Dr.Plazma yazılımında 1300 adet test tanımlıdır, bazı testlerin birden fazla materyal ile çalışılacağı düşünülecek olursa yaklaşık 2500 adet test formu sistemde hazır olarak bulunmaktadır. Her test formunda o teste ait parametreler ve her parametrenin yaş, cinsiyet ve SAT kriterlerine göre olası normal değerleri bulunmaktadır. Kısaca Laboratuvar modülü hemen kullanılmaya hazır bilgilerle donatılmıştır.

Laboratuvar Modülü için lütfen fiyat alınız.


Tetkik ve Radyoloji Modülü ( İSTEĞE BAĞLI )

Hasta takip programında Banko tarafından istenen tetkikler bu modüle düşer, radyolog tarafından görülür ve raporu yazılır. Sistemde hazır rapor formatları bulunur, radyolog dilerse kendi şablonlarını sisteme yükleyip süreç içinde hızlı raporlar üretebilir.

Tetkik ve Radyoloji Modülü için lütfen fiyat alınız.


Dr.Plazma hasta takip programı klinikler için geliştirilmiştir, her klinikte mutlaka bir hasta kayıt programı olması gerekir. Dr.Plazma Hasta takip sistemleri kliniğinizdeki gereksiz bir çok kağıt kalabalığını ortadan kaldırır, doktor programı yani Dr.Plazma muayene modülü hastanızın tüm tıbbi geçmişini tek bir tıklama ile önünüze getirir.


Fiyatlarımız
"Bu yazılım da ilginizi çekebilir"

Tıbbi Tahlil Labortuvar Yazılımı

"Dr.Plazma Laboratuvar Yazılımı" ihtiyaç duyabileceğiniz tüm fonksiyonlara sahip ( LBYS ) Laboratuar Yönetim Sistemidir. Yazılımında 1.300 adet test tanımı, bazı testlerin birden fazla materyal ile çalışılacağı düşünülecek olursa yaklaşık 2.500 adet test formu sistemde hazır olarak bulunmaktadır. Her test formunda o teste ait parametreler ve her parametrenin yaş, cinsiyet ve SAT kriterlerine göre olası normal değerleri bulunmaktadır. Yazılım, kurulduğu anda kullanılmaya hazır tanımlamalar ile donatılmıştır.