Loading
Bize Ulaşın


+90 (535) 822 22 01
Dr.Plazma® Tıp Merkezi Yazılımı

Bu yazılım ile neler yapılabilir ?
 • Medikal randevu sistemi ile hasta randevularını organize eder
 • Vezne işlemlerine pratik çözümler sunar. Ücretli ve özel anlaşmalı kurumlara uygun tarifeler ile faturalama işlemlerini gerçekleştirir.
 • Veznelerin günlük kasa aktivitelerini yönetir, giren / çıkan paraları gün sonunda raporlar
 • Hasta carilerini takip eder, tahsilat ve ödeme işlemlerini yapar, borçlu hastaları listeler
 • Hastaya uygun kimlik bilgileriyle Muvaffakatname hazırlar
 • Vezneden onaylanmamış hiçbir hizmetin poliklinik, laboratuvar gibi alt birimlere gitmesine izin vermez.
 • Klinik alt birimlerine iş isteklerini ( muayene , tahlil vs. ) elektronik olarak yollar aynı zamanda manuel kullanım için Adisyon fişi tanzim eder.
 • Hastalara fatura tanzim eder, dilerseniz yazdırabilir veya topluca yazdırılmış gibi muhasebeleştirebilirsiniz.
 • Veznede yapılabilecek tüm indirim / artırım ve fiyat değiştirme işlemlerini kullanıcıya özel yetkilerle belirleyebilirsiniz.
 • Veznede tüm fiyatlar önceden belirlendiği gibi hazır olarak gelir, fiyatlarda değişiklik yapıldığı takdirde ( örneğin indirim ) gün sonu indirim raporları ile yöneticilere bildirir, kontrol dışı indirime izin vermez.
 • Veznelerin gün sonu kapanışlarında, her vezne için; muhasebeye teslim etmeleri gereken nakit ve kredi kartı işlem tutarlarını belirler, veznelerin açık veya fazla kapanış yapmalarını önler.
 • Muayene anamnezlerini ( hikâyesi, şikâyeti, bulguları, tedavi ve ICD10 tanılarıyla ) tek bir tuş ile doldurur ( hazır şablonlar )
 • Sağlık raporu ve Ehliyet raporlarını otomatik olarak tanzim eder.
 • Bir tıbbi tahlil laboratuvarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte ve yeterlilikte LABORATUVAR MODÜLÜNE sahiptir. 1.250 test için hazır formlar, referans aralıkları ( yaşa ve cinsiyete uygun olarak ) sisteme tanıtılmış olup hemen kullanılmaya hazırdır.
 • Laboratuvarda bulunan cihazları yazılıma bağlayabilir ve sonuçların sisteme otomatık olarak atılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Laboratuvar sonuçlarını internetten yayınlayabilirsiniz.
 • Radyolojik tetkik sonuç raporlarını hazırlar ve sisteme kaydeder.
 • Doktorlar, kendi bilgisayarlarından laboratuvar ve radyoloji sonuçlarını gözlemleyebilirler.
 • Doktor aktivitelerini en ince detayına kadar raporlar. Ücretli ve Kurum hasta sayıları, ciroları ve katılım paylarını ayrı ayrı listeler.
 • Herşeyin Raporu = “İşletme Raporu” ile görmek istediğiniz detayları siz belirlersiniz program size raporlar.
 • Hasta faturaları, kurum faturaları, firma faturaları, ödemeler / tahsilatlar, personel ödemeleri ve genel giderler, banka ve kredi kartı kasalarına ait giriş / çıkışlar ve virman işlemleri. Mali yönden bir sağlık işletmesinin sevk ve idaresi için ihtiyaç duyulan tüm muhasebe fonksiyonları MEDİKAL MUHASEBE modülünde bulunmaktadır.
 • Onlarca hazır Tıbbi ve mali analiz raporuna sahiptir. ( Örneğin en çok işlem gören 50 hizmeti listeleyebilirsiniz, Dr. Mehmet Beyin son 2 ayda ne kadar hemogram istediğini, bu hizmetlerin cirolarını ve hangi hastalara verildiğini görebilirsiniz )
 • Ayrıntılı raporlar ile Stok ve depo kontrolünü sağlayabilirsiniz.
Sistemin Modülleri ve Entegrasyonları

Banko Modülü - Poliklinik Modülü - Medikal Muhasebe Modülü - Laboratuvar Modülü - Tetkik ve Radyoloji Modülü - Randevu Modülü - Ameliyathane Modülü - Stok ve Satın Alma Modülü - e-Nabız / Sağlık.NET Entegrasyonu - e-Fatura Entegrasyonu - Poliklinik odaları hasta monitör sistemi entegrasyonu.Katalog İndir Fiyatlarımız
"Bu yazılım da ilginizi çekebilir"

Mobil Sağlık Yazılımı

Mobil sağlık taraması yapan işletmeler için tasarlandı. Saha taramalarında elde edilen verilerin USB bellek ile merkeze ulaştırılması, merkezde toplanan ham verilerin topluca raporlanması sağlandı. Solunum fonksiyon testi, odiometri, akciğer grafisi, ekg ve laboratuvar testlerini topluca sonuçlandırabileceğiniz özelliklere sahiptir.